Положення про загальні збори відсутнє на підприємстві тому, що вся інформація передбачена Статутом
Положення про наглядову раду  відсутнє на підприємстві тому, що вся інформація передбачена Статутом
Положення про виконавчий комітет відсутнє на підприємстві тому, що вся інформація передбачена Статутом
Положення про ревізійну комісію та внутрішні положення  відсутні на підприємстві тому, що вся інформація передбачена Статутом.
Перелік афілейованих осіб Товариства знаходиться в Єдиному Державному Реєстрі підприємств та організацій України.
  Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій простих іменних (шт.)

Голова правлiння
Кудацький Олександр Миколайович
КН 382601 16.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
5 229 018
Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
Мартинова Валентина Василiвна
КО 623454 22.08.2005 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй област
809
Голова наглядової ради
Некрасов Олександр Васильович
КН 382738 18.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
28 110 626
Член наглядової ради
ПАТ "Укрмедпром"
i/в 31106596  i/в
13 087 501
Член наглядової ради
Удовиченко Олена Олександрiвна
МЕ 910562 12.12.2008 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi
14 824
Член наглядової ради
Некрасов Леонiд Олександрович
КН 907542 28.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
3 143 572
Член ревiзiйної комiсiї
Царинську Валентину Сергiївну
КН 033105 18.09.1995 Полтавський РВ  УМВС України в Полтавськiй обл.
1 688
Член ревiзiйної комiсiї
Бобилков Олег Володимирович
КН 371849 26.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
1
Положення про філію та представництво відсутнє тому, що їх у Товариства не має.
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства не має. 
Документи, які передбачені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826  та повинні бути розміщені на власному веб-сайті  підприємства і не розкриті на ньому, Товариством  не передбачені, а вся інформація зосереджується Статутом  Товариства. Аудиторський висновок підприємства знаходиться в річному звіті Товариства.
 

               

Copyright@ АО "Полтавский завод медицинского стекла" All Rights Reserved