united-kingdomСертифікат якості ISO 9001:2008

Сертифікат якості ISO 9001:2008

Сертифікат відповідності на ампули

Атестат про акредитацію вимірювальної лабораторії

Сертифікат ДСТУ ISO 15378-2008

Сертифікат ДСТУ ISO 9001-2009

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (РФ)

Сертификат соответствия.

Трубки медицинского назначения. (РФ)

Copyright@ АО "Полтавский завод медицинского стекла" All Rights Reserveddd